powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Umowa podpisana!

Powiat Strzelecki wraz z Gminami Powiatu utworzył już w 2016 roku pierwszy w Polsce Związek Powiatowo-Gminny o nazwie „JEDŹ Z NAMI” znajdujący się w wykazie związków powiatowo-gminnych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod pozycją nr 1. W efekcie tego jednostki samorządu terytorialnego powiatu przekazały swoje zadania z zakresu transportu publicznego do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” jako organizatora publicznego transportu zbiorowego.

W dniu 30.12.2017 r. Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” podpisał 10 letnią umowę o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy Związkiem Powiatowo-Gminnym „JEDŹ Z NAMI a Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich  S.A.

Natomiast 8 stycznia br. dnia na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów oraz  przedstawicielami Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, którego stronami są: Józef Swaczyna Przewodniczący Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" Starosta Powiatu Strzeleckiego, Waldemar Gaida Przewodniczący Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego, Mariusz Stachowski Burmistrz Gminy Zawadzkie, Tadeusz Kauch Zastępca Przewodniczącego Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" Burmistrz Gminy Ujazd, Tadeusz Goc Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie, Łukasz Jastrzembski Członek Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "JEDŹ Z NAMI" Burmistrz Gminy Leśnica,  Norbert Koston Burmistrz Gminy Kolonowskie, Brygida Pytel Wójt Gminy Izbicko, Marcin Wycisło Wójt Gminy Jemielnica. Podczas tego spotkania Członkowie Związku przypieczętowali umowę podpisaniem Karty Współpracy.

Członkowie Związku, na zasadzie dobrowolności oraz w celu poprawy jakości życia mieszkańców powiatu strzeleckiego, rozpoczęli od 1 stycznia 2018 r. realizację pełnej komunikacji użyteczności publicznej na swoim terenie zgodnie z Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Na ten cel zostanie zakupionych 15 nowoczesnych autobusów w ramach projektu „ Poprawa jakości powietrza w subregionie Kędzierzyńsko – Strzeleckim – Etap II”  z inwestycją Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich  pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego – PKS w Strzelcach Opolskich S.A.” Autobusy te będą spełniać warunki w zakresie zanieczyszczeń gazowych
i pyłowych oraz zadymienia spalin zawartych w normie Euro 6. Ponadto wyposażone zostaną w tablicę zewnętrzne wykonane w technologii LCD, tablice wewnętrzną oraz komputer z podłączeniem do Internetu na potrzeby informacji pasażerskiej. Dynamiczny system informacji pasażerskiej umożliwi usprawnienie procesów zarządzania eksploatowanymi autobusami.

DSC_0269.jpeg

 

 

 

 

Na skróty