powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Aktualności

  • Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

    Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida wzięli udział w walnym zgromadzeniu członków SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO -STRZELECKIEGO. Podczas spotkania wybrano władze subregionalnego stowarzyszenia na kolejną kadencję. Na jego czele stanęła Prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska. Wiceprzewodniczącym zarządu został Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida.

  • Ogłoszenie

    Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich informuje o planowanym zniszczeniu dokumentów historii chorób pacjentów leczonych na oddziałach szpitala w latach: 1988-1990 oraz 1994-1999.

Na skróty