powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Umowa podpisana!

Umowa dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie”, została uroczyście podpisana w dniu 6 lutego br. przez Inwestora, czyli Powiat Strzelecki reprezentowany przez Staroste Pana Józefa Swaczyne oraz Wicestaroste Pana Janusza Żyłke, a także Wykonawcę, czyli OLS Sp. z o.o. Spółke Komandytową z Lublinieca, reprezentowana przez właściciela Pana Adama Benskiego.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie - Dolna - Etap 1 droga na terenie gminy Strzelce Opolskie, o długości 3456 m. Zaprojektowano wykonanie nowej podbudowy w miejscach poszerzenia istniejącej nawierzchni do szerokości 6,0 m oraz wzmocnienie konstrukcji jezdni. Przewiduje się wykonanie chodnika w miejscowości Strzelce Opolskie ul. Dolińska na odcinku o łącznej długości 272 m, w tym 235 m chodnika po stronie lewej oraz 37 m po stronie prawej. W związku z projektowanym wykonaniem chodnika po lewej stronie drogi , koniecznym jest zarurowanie odcinka rowu oraz wykonanie wpustów ulicznych. W ramach zadania przewidziano także uporządkowanie (wyrównanie i wyplantowanie) poboczy, wyprofilowanie i oczyszczenie rowów, utwardzenie zjazdów. Przed wjazdem do Strzelec Opolskich, od strony miejscowości Dolna, zaprojektowano wyspę uspokajającą ruch.

Termin realizacji zadania w podpisanej umowie zawarto od dnia 03.04.2018 r. do dnia 14.07.2018 r., a wartość wynagrodzenia wykonawcy według umowy wynosi 2.640.000 zł.

Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w wysokości 50 % kosztów. Projekt Powiatu Strzeleckiego uplasował się na pierwszym miejscu ostatecznej listy rankingowej na 2018 r. dla dróg powiatowych w województwie opolskim.

 

Podpisanie umowy w dniu 6 lutego br. jest konsekwencją tego, że postępowanie przetargowe zostało ogłoszone jeszcze w roku ubiegłym, tj. w dniu 4 grudnia 2017 r. Pozwoliło to na odpowiednie przygotowanie się do wykonania tak dużej inwestycji drogowej oraz uzyskanie korzystnej oferty cenowej. Wykonawcą zadania będzie Spółka OLS z Lublińca, czyli ten wykonawca, który w ubiegłym roku zrealizował dla Powiatu przebudowę ulicy Zakładowej w Strzelcach Opolskich.

 

DSC_0421.jpeg

DSC_0430.jpeg

 

 

Na skróty