powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OBJAZD

Realizacja inwestycji pn. „Przebudowa mostu JNI 30004469 w ciągu drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie
w miejscowości Lichynia ul. Daszyńskiego”, wymaga całkowitego wyłączenia z ruchu odcinka drogi,na którym zlokalizowany jest obiekt.
Rozpoczęcie prac oraz zamknięcie drogi nastąpi w dniu 19 lutego 2018r. Umowa z wykonawcą przewiduje wykonanie robót do dnia 9 czerwca 2018  r. W związku z koniecznością wyłączenia z ruchu odcinka ul. Daszyńskiego w Lichyni, został zaprojektowany
objazd, którego trasa została przedstawiona na poniższym schemacie. Objazd z Zalesie Śląskiego prowadzi drogą wojewódzką 426
przez Olszową do Strzelec Opolskich, a następnie drogą powiatową 1805 O ze Strzelec Opolskich przez Dolną i Porębę do Leśnicy.
Na obszarze objętym zmianą organizacji ruchu, dla dróg powiatowych 1412 O Dolna – Olszowa oraz 1439 Zalesie Śląskie – Olszowa (przez
Czarnocin), na istniejących ograniczeniach tonażowych zostaną wprowadzone wyłączenia: „nie dotyczy autobusów komunikacji publicznej”.
W celu umożliwienia pieszym i rowerzystom ominięcia placu budowy, w okolicy mostu w Lichyni zostanie wyznaczony i oznakowany ciąg komunikacyjny drogami wewnętrznymi Gminy Leśnica. O wszelkich ewentualnych zmianach w organizacji ruchu drogowego, związanych z przebudową mostu w Lichyni, Zarząd Powiatu Strzeleckiego będzie na bieżąco informował użytkowników dróg oraz mieszkańców powiatu. Być może dojdzie jeszcze do zmian w związku z przebudową drogi powiatowej Strzelce Opolskie – Dolna. Przepraszamy za utrudnienia w ruchu i wszelkie niedogodności. O ewentualnych zmianach będziemy, jak wspomniano, informować na bieżąco.

zdzieszowice.jpeg

Na skróty