powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO
W DNIU 28 lutego 2018 R. GODZ. 13.00

 

 1.  

Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 1. a. Stwierdzenie prawomocności obrad
 2. b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. c. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji

 

 1.  

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 r.

 

 1.  

Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 2017 r.

 

 1.  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich za rok 2017.

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/368/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych na rok 2018

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020 w Powiecie Strzeleckim

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmniejszenia nierówności w dostępie do świadczeń zdrowotnych pomiędzy województwem opolskim a innymi regionami Polski”

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Na skróty