powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Punkt kontroli autokarów

Stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, trzeźwość oraz czas pracy kierowcy to główne elementy, na które zwracają uwagę funkcjonariusze. Strzeleccy policjanci sprawdzają busy i autokary, którymi dzieci i młodzież wyjeżdżają na wycieczki czy zielone szkoły. Pamiętajmy, że kontrolę może zgłosić każdy - nauczyciel, rodzic czy opiekun.

Dobrym zwyczajem stało się już kontrolowanie przez policjantów ruchu drogowego autokarów, które zawiozą dzieci na wycieczki czy obozy.

Pamiętajmy, że kontrolę taką może zgłosić każdy czy to rodzic czy opiekun wycieczki - najlepiej kilka dni wcześniej. Jeśli jednak nauczyciel lub rodzic - już na miejscu zbiórki - będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące niesprawności autokaru, czy też stanu trzeźwości kierującego nie powinien absolutnie zgadzać się na wyjazd i powiadomić policjantów.

Kontrole autokarów na terenie powiatu strzeleckiego przeprowadzają policjanci z Referatu Kontroli Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich, po uprzednim złożeniu stosownego wniosku. Wniosek o kontrolę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru.

Przedmiotowy wniosek należy złożyć:

  • Osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
  • Przesłać pocztą na adres KPP w Strzelcach Opolskich (47-100 Strzelce Opolskie ul. Piłsudskiego 3),
  • Pocztą elektroniczną na adres .

Zgłoszenia doraźnych kontroli przyjmowane są telefonicznie pod numerem 77 462 19 44 bądź 77 462 19 03 (weekend), szkoły, instytucje organizujące wyjazd prosimy o przesłanie informacji faksem pod nr 77 462 19 45.

Miejsca kontroli autobusów :

Wyznaczonym miejscem kontroli zgłoszonych pojazdów jest plac Dworca PKS Strzelce Opolskie (Strzelce Opolskie ul. Powstańców Śląskich 26). W przypadku przeprowadzenia doraźnych kontroli wyznaczono parking w miejscowości Sucha ul. Opolska – punkt kontroli ITD.

Funkcjonariusze będą sprawdzać stan trzeźwości kierowcy, czy jest wypoczęty, czy posiada odpowiednie uprawnienia, a także stan techniczny pojazdu, zwłaszcza stan opon, układu kierowniczego, hamulcowego i światła.

Z kontroli każdego pojazdu zostanie sporządzone sprawozdanie pokontrolne, którego kopię otrzyma kierujący.

Organizatorzy wyjazdów mają również możliwość sprawdzenia autokaru na stronie internetowej bezpieczny autobus.gov.pl, gdzie można uzyskać podstawowe informacje techniczne, dotyczące daty produkcji pojazdu, dane ostatniego przeglądu, przebiegu, ilości miejsc przeznaczonych dla pasażerów oraz polisy OC.

PDFwniosek_o_kontrole.pdf (320,08KB)

Na skróty