powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

UWAGA

W związku z ogłoszonymi przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego konkursami na stanowisko dyrektora:

  1. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich,
  2. Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Górze św. Anny

informujemy, iż oferty kandydatów należy składać zgodnie z ww. ogłoszeniem do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 14.00 w pomieszczeniu „Informacji” Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (na parterze budynku).

Na skróty