powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO - 28 marca 2018, godzina 13:00

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 28 marca 2018 r. godz. 13.00

 

 1. 1

Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

2

 1. a. Stwierdzenie prawomocności obrad
 2. b. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. c. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji

 

 1. 3

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za 2017 r.

 

 1. 5

Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014 - 2020”

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy gruntu

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu Strzeleckiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej nr 2

 

 1.  

Podjęcie w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy finansowej dla Miasta Opola

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1. 7

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

 1. 8

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1. 9

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Na skróty