powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Deklaracja współpracy podpisana!

Zarząd Powiatu Strzeleckiego wcześniej wyraził zgodę na wprowadzenie w CKZiU w Strzelcach Opolskich od 1 września 2018 roku nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych oraz organizacyjnych w technikum w zawodzie technik ekonomista uzupełniając ofertę kształcenia o zajęcia dodatkowe nie objęte podstawą programową z zakresu specyfiki służby policyjnej tj. utworzenie tzw. klasy policyjnej.

W dniu 29 marca br. została podpisana deklaracja współpracy między Powiatem Strzeleckim, CKZiU w Strzelcach Opolskich a Komendą Powiatową Policji w Strzelcach Opolskich. Na podstawie deklaracji Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich obejmuje swoim patronatem Klasę Policyjną. Będzie współpracować ze Szkołą w zakresie opieki organizacyjno-promocyjnej nad uczniami poprzez realizacje wspólnych inicjatyw edukacyjnych min. wykładów, warsztatów oraz uroczystości promujących.

DSC_0896.jpeg

Na skróty