powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

Dokument dostępny jest poniżej:

PDF2018_04_06 sprawozdanie z realizacji programu wspolpracy z NGO 2017.pdf (468,68KB)

 

Na skróty