powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

"ŚLĄSKIE BERANIE" W IZBICKU POD PATRONATEM STAROSTY STRZELECKIEGO

W dniu 27.04.2018r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej im. F. Myśliwca w Izbicku odbył się XXV Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”. Tegoroczny konkurs miał specjalny charakter bowiem była to dwudziesta piąta jubileuszowa edycja.

Konkurs gości miłośników gwary śląskiej ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób dorosłych, a od roku 2016 także przedszkolaków z terenu województwa opolskiego, biorą w nim udział również uczniowie i grupy artystyczne z terenu Powiatu Strzeleckiego.

Konkurs jest bodźcem do kultywowania gwary śląskiej wśród młodego pokolenia. Głównymi celami konkursu są m.in. propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalenie, rozpowszechnianie, popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa i wartości oraz rozpowszechnianie wiedzy nt. Zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu. Konkurs podzielony jest na występy indywidualne i zespołowe. Młodzież przystępująca do konkursu przygotowuje gawędy związane tematycznie z życiem środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami.

 

W tym roku nagrody zdobyli:

 

Kategoria występów indywidualnych - monologi przedszkolaków:

 

I miejsce: Aleksandra Mróz, „Tego się nie ukryje - moja ołma w TVN-ie!” (opiekun Beata Polańska, PP w Izbicku); Alexandra Halenka, „Wodzionka” (opiekun Karolina Trela, PP w Leśnicy); II miejsce: Rafał Larisz, „O Rafale- organiście” (opiekun Żaneta Klimek, PP w Otmicach); III miejsce ex aequo: Anna Wiora, „Fajer u ołmy” (opiekun Sabina Broj, oddział przedszkolny przy PSP w Gogolinie, filia Zakrzów.

 

Kategoria scenek rodzajowych - przedszkola:

I miejsce: PSP w Malni - oddział przedszkolny, „Wodzenie niedźwiedzia” (opiekun Klaudia Krancioch), II miejsce: PP Nr 3 w Gogolinie, „Gogolińskie szkolniki - wesołe skuśniki” (opiekun Gizela Sapok), III miejsce: PP w Krośnicy, „Każdy synek chce być strażakiem w OSP” (opiekun Sabina Warzecha), IV miejsce: PSP w Januszkowicach - oddział przedszkolny „Zolyty” (opiekun Gabriela Gawenda, Ewa Wągrowska).


 

Kategoria scenek „małych” rodzajowych - szkoły podstawowe:

I miejsce: PSP w Izbicku, „Zamtowy klajd” (Monika Gołofit, Tomasz Friedrich) i ZPO w Kadłubie, „Ludwik” (opiekun Angela Szewczyk, Ryszard Szewczyk); II miejsce: ZSP w Większycach, „Idymy do ślubu” (opiekun Elżbieta Freier); III miejsce: PSP w Żyrowej, „Klachy przy pompie” (opiekun Jolanta Kujawska).

 

W kategorii scenek „dużych” rodzajowych - szkoły podstawowe:

I miejsce: PSP w Żędowicach, „U Doktora”; II miejsce: ZSP w Złotnikach; III miejsce: PSP w Krośnicy,

Wyróżnienie: PSP w Otmicach, „Kampania wyborcza” (opiekun Jolanta Lamm, Marianna Gordzielik); PSP w Kamieniu Śląskim, „Wilijoł na Śląsku” (opiekun Danuta Wojtyra)

.

W kategorii występów indywidualnych - monologów - gimnazja, oddziały gimnazjalne:

I miejsce: Anna Moj, „Pon Bócek na Mie wejrzoł” (opiekun Gabriela Dworakowska), PSP w Luboszycach - oddział gimnazjalny; II miejsce: Adam Kulik, „Jo żech je stond” (opiekun Urszula Ambrożewicz), SP w Toszku - oddział gimnazjalny; III miejsce: Maria Hendel, „Cud w pierzinie” (opiekun Aneta Kurek, Violetta Besz), PG w Izbicku; IV miejsce: Antonina Kuś, „Kim jo mom łostać” (opiekun Jadwiga Breguła), PSP w Żędowicach - oddział gimnazjalny; V miejsce: Marcin Plicko, „Jak to u nołs było”, Zespół Szkół w Komornie - oddział gimnazjalny.

W kategorii występów indywidualnych - monologów - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli:

 

I miejsce: Anna Wierszak z Zębowic, „U starki na wycugu”; II miejsce: Wiktoria Lechowicz, „Przez motor do żeniaczki”, LO z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.; III miejsce: Maksymilian Labus, “Kożdy je w czymś dobry”, ”, LO z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.; III miejsce: Denis Macioszek, „Bezuch wartki ciotki”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.; IV miejsce: Justyna Kapica, Jak to piyrwi Se szykowało na zima”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.


 

W kategorii VIP z krótkim monologiem wystąpił m.in. Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, który opowiadał o tym, co robił w czasie wakacji w dzieciństwie.

 

 

 

Na skróty