powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki otwartego kokursu ofert 2018

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 04.04.2018 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

ZADANIE PUBLICZNE - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Kadłubie na zadanie Aktywni to my!” - 3 000,00 zł
  2. Autonomiczna Sekcja Piłki Ręcznej „Zawadzkie” na zadanie „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych” - 4 000,00 zł
  3. Strzeleckie Stowarzyszenie Seniorów na zadanie „AQUAFITNESS elementem kultury fizycznej” - 3 000,00 zł

ZADANIE PUBLICZNE - Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

  1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szkoły Specjalnej „Ósemka”  w Strzelcach Opolskich na zadanie „AKADEMIA PASJI – cykl edukacyjno-kreatywnych warsztatów rodzinnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością” - 3 200,00 zł
  2. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim na zadanie „Es weihnachtet – XIV edycja w dwóch częściach” - 2 500,00 zł

Na skróty