powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Perłowy Skarbnik to Jolanta Drochomirecka!

Perły Samorządu to ranking gmin od lat tworzonyprzez Dziennik Gazetę Prawną. Wyzwanie podejmują te,które, jak piszą organizatorzy, chcą się sprawdzić, porównać z innymi i zaprezentować swoje dokonania i sukcesy.Przy czym, co warto podkreślić, udział – w odróżnieniu
od wielu innych rankingów – jest bezpłatny, niezależny i audytowany, dlatego cieszy się taką wiarygodnością -podkreślał Marek Tejchman, z-ca redaktora naczelnego. Dziennika Gazety Prawnej. W tym roku po raz pierwszy redakcja Dziennika Gazety Prawnej postanowiła wybrać również najlepszych Skarbników Samorządu, bo to oni, jak piszą organizatorzy,muszą wykazać się zarówno umiejętnością stosowania skomplikowanych i często niejednoznacznych przepisów prawa, jak i wysokimi kompetencjami w zarządzaniu zespołem fi nansowo-księgowym.
Ten ranking nie ograniczał się już tylko do gmin,obejmował również powiaty, a przy tworzeniu rankinguoceniano zakres odpowiedzialności, charakter podejmowanych zadań oraz złożoności struktury budżetu danej jednostki samorządu. Samorządy oceniano w kilku kategoriach
– w zależności od liczby mieszkańców.Zwycięzców uhonorowano, podobnie jak liderów samorządów gminnych, podczas Kongresu Perły Samorządu 2018, który odbył się 17 i 18 maja w Gdyni. To najważniejsze tego typu wydarzenie w kraju z udziałem samorządowców z całej Polski.Ogromnie miło nam poinformować, że Jolanta Drochomirecka Skarbnik Powiatu Strzeleckiego w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców zdobyła trzecie miejsce! Wygrał powiat toruński, na drugim miejscu znalazł się powiat kędzierzyńsko-kozielski.
Pani Skarbnik nie mogła uczestniczyć w Kongresie ze względów osobistych. Tuż po informacji o wyróżnieniu stwierdziła:
- To zaszczyt znaleźć się w takim rankingu i w gronie innych wyróżnionych skarbników samorządowych. Nasza praca często jest niemal niewidoczna, zwłaszcza dla mieszkańców, tym bardziej cieszy idea stworzenia takiego rankingu. Chcę jednak podkreślić, że wysoka ocena w rankingu to również praca całego mojego zespołu, a także znakomita współpraca z całym Zarządem i Radą Powiatu. Dziękuję za to, że zawsze udaje się nam wypracować kompromis w tak trudnych warunkach,kiedy na samorządy nakłada się coraz więcej zadań, ale za tym wcale nie idą dodatkowe środki.

DSC_0973.jpeg

Na skróty