powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zawarto umowę - przetarg nieograniczony - Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Gminy Ujazd

Informujemy, że została zawarta umowa na „Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Gminy Ujazd”.

Wykonawca, który został wybrany: 
‘’PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LARIX’’
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Klonowa 11
42-700 Lubliniec
Kwota umowy: 307.576,50 zł brutto
Termin realizacji zamówienia: od dnia 13.08.2014 r. r. do dnia 01.10.2014 r.

Na skróty