powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

XIV Posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

W dniu 29 maja br. odbyło się XIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”. Członkowie Związku zatwierdzili sprawozdanie finansowe  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017 oraz udzielili absolutorium Zarządowi Związku. Przedmiotem dyskusji był dodatkowy przewóz uczniów, który jest realizowany poza Urzędowym Rozkładem Jazdy na potrzeby szkół oraz transport  wykonywany w dni wolne od zajęć lekcyjnych.

Podczas spotkania obecni byli: Starosta Powiatu Strzeleckiego Józef Swaczyna, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Wójt Jemielnicy Marcin Wycisło, Wójt Izbicka Brygida Pytel, Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch, Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc, Kierownik Referatu Inicjatyw Gospodarczych i Promocji Henryk Czempiel,  Piotr Leja z Wydziału Zamówień Publicznych Gminy Kolonowskie, Burmistrz Gminy Leśnica Łukasz Jastrzębski.

DSC_0997.jpeg

Na skróty