powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego - Etap I

Termin składania ofert: 24.02.2014 r. do godziany 10:00
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.05.2014 r.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 
W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM: http://bip.powiatstrzelecki.pl/?a=3510

Na skróty