Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mamy dofinansowanie na drogi!

Podczas konferencji prasowej wojewody opolskiego  12 czerwca br. została ogłoszona lista beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.  

Mamy doskonałą wiadomość dla mieszkańców: Powiat Strzelecki znalazł się wśród samorządów, które otrzymają środki na inwestycje drogowe. Dofinansowanie będzie wysokie: 70 proc. do inwestycji w Zalesiu Śląskim i 80 proc. do inwestycji na Górze św. Anny! Tym bardziej to cieszy, że wartość obu zadań to pokaźne kwoty, w dodatku oba to wspólne zadania naszego samorządu powiatowego i samorządu gminy Leśnica.

Jakie zadania otrzymają dofinansowanie?

Pierwsze – które będzie realizowane wspólnie z gminą Leśnica – to etap 2 projektu pn. „Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 – Zdzieszowice”.

To bardzo istotne z punktu widzenia obu samorządów zadanie, bo ściśle związane jest z projektem, który ma ożywić ten pomnik historii dzięki organizacji wielu imprez kulturalnych, nie ograniczających się do upamiętniania kolejnych rocznic ważnych wydarzeń historycznych, zwłaszcza Powstań Śląskich, a przede wszystkim - wzmocnić potencjał turystyczny tego terenu. Nowe zagospodarowanie dwóch zabytkowych obiektów na obszarze Góry Św. Anny: Amfiteatru i Pomnika Czynu Powstańczego nie przyniesie jednak spodziewanego efektu, jeśli nie ułatwi się dostępu turystom. A ci spodziewają się przede wszystkim dogodnego dojazdu.

Wartość tej inwestycji to blisko 2,5 miliona złotych, w tym dofinansowanie ma wynieść ponad 1,9 mln zł.

Drugie zadanie to „Przebudowa drogi powiatowej 1435 O Zalesie Śl. - Kędzierzyn-Koźle na odcinku Zalesie Śląskie - Cisowa oraz drogi powiatowej 1401 O Zdzieszowice - Leśnica - Zalesie Śląskie na odcinku ulicy Strażackiej w Zalesiu Śląskim".

Zadanie obejmuje przebudowę ponad 3 km dróg powiatowych od drogi wojewódzkiej DW 426 (Zawadzkie – Strzelce Opolskie – Olszowa – Zalesie Śląskie – Kędzierzyn-Koźle) do ronda w Zalesiu Śląskim do granicy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego (kierunek Cisowa).

Wartość tej inwestycji to ponad 7,1 miliona złotych, a dofinansowanie wyniesie 5 mln zł.                                                                                                                                                                                                      

W następnym numerze – szerzej o tych inwestycjach.    

Brak opisu obrazka