Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 27 czerwca 2018 r. godz. 13.00

 

 

Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

a)Stwierdzenie prawomocności obrad

b)Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c)Przyjęcie protokołu z XLII sesji

 

Informacja o pracy Zarządu

 1.  

Debata drogowa

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/10/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Strzeleckiego

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/366/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 1.  

Sprawy bieżące

 1.  

Zamknięcie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego