powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Chodnik w Szymiszowie oficjalnie odebrany!

W dniu 22.06.2018 r. o godz. 13:00  w Szymiszowie odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonia – Etap 2 i Etap 3”.

W roku 2017 zrealizowano już  1. etap tego zadania, które objęło wówczas budowę prawostronnego chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od posesji nr 28 do posesji nr 40, łączna długość projektowanego chodnika - 150m.

Termin realizacji zadania: 03.07.2017 – 12.08.2017

Wartość robót wyniosła 113 tys. zł.

Realizacja zadania została przeprowadzona wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie -  50 tys. zł.

W roku 2018 zrealizowano natomiast etap 2. i etap 3. zadania, które objęło budowę prawostronnego chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od posesji nr 40 do posesji nr 86, łączna długość projektowanego chodnika – 532 m.

Termin realizacji zadania: 03.04.2018 – 16.06.2018

Wartość robót wyniosła 445 tys. zł

Realizacja zadania została przeprowadzona wspólnie z Gminą Strzelce Opolskie – 200 tys. zł

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka, Radni Powiatu Strzeleckiego: Jan Bogusz oraz Jan Zubek, Sołtys Szymiszowa Henryk Skowronek, a także wykonawca Adam Pandel przedstawiciel firmy GLOBETTER z Czarnocina. Gościliśmy także przedstawiciela Urzędu Gminy w Strzelcach Opolskich – Sylwestra Kaczmarka oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szymiszowie – Marka Szprocha.

Życzymy bezpiecznego i niezawodnego użytkowania chodnika!

 

Na skróty