powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Komisja Edukacji

W dniu 19.07.2018r. odbyło się już 7 w tym roku posiedzenie Komisji Edukacji, na którym szczegółowo została omówiona m.in. zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach Powiatu Strzeleckiego w latach 2012-2018 oraz średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego wg. Gmin z rozbiciem na poszczególne gimnazja.  Ponadto Komisja dokonała analizy wyników rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w latach 2015-2018. W drugiej części posiedzenia członkowie Komisji zajęli się analizą materiałów sesyjnych.

DSC_1938.jpeg

Na skróty