powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Konsultacje społeczne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025”.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 02 sierpnia 2018r. Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na stosownym formularzu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. zachęca mieszkańców Powiatu Strzeleckiego do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025” i kierowania opinii, uwag lub propozycji zmian w formie:

•     korespondencji elektronicznej e-mail na adres    

(w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),

•     pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach 

Opolskich  ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

Opinie i uwagi złożone po wskazanym terminie, jak również niepodpisane nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacje z prawa jej wyrażenia.

Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 503715618

 

 

Na skróty