powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja dotycząca konsultacji dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

Na skróty