powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”

KONSULTACJE PROJEKTU
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI
 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”

 

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 634/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

Konsultacje trwać będą od dnia 20.08 do 24.08.2018 roku.

Wszelkie opinie, wnioski odnośnie programu należy przesyłać w formie wypełnionej ankiety (projekt Programu i Ankieta do pobrania w załączniku) lub w formie sformułowanego w dowolny sposób stanowiska w sprawie programu drogą:

- pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Op.

Zespół ds. Promocji Powiatu

ul. Jordanowska 2

47-100 Strzelce Opolskie

 

- faksem na nr tel.:    (77) 4401 701

- e-mailem na adres:  pp@powiatstrzelecki.pl

 

Organizacje uczestniczące w konsultacji zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, e-mail lub inną formę kontaktu zwrotnego. Stanowiska anonimowe lub niezawierające tych informacji, nie będą rozpatrywane.

 

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” oraz Ankiety zostaną opublikowane:

- na stronie internetowej powiatu www.powiatstrzelecki.pl w dziale Aktualności,

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiatstrzelecki.pl w dziale Ogłoszenia/Ogłoszenia Zarządu Powiatu,

- oraz będą dostępne w Zespole ds. Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. przy ul. Jordanowskiej 2 w Strzelcach Op.

Do pobrania:

DOC2019 ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH - program roczny.doc (56,00KB)

 

 

Na skróty