powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Będzie nowy chodnik w Błotnicy Strzeleckiej!

22 sierpnia br. Wicestarosta Janusz Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida podpisali umowę z firmą GLOBETTER, której prowadzącym działalności jest Pan Adam Pandel na „Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap I”.

Przedmiotem zamówienia  jest  budowa  chodnika  w ciągu drogi powiatowej 1802 O ul. Dworcowa w m. Błotnica Strzelecka – Etap I.

W zakresie przedsięwzięcia przewidziano:

 •  budowa odcinka kanalizacji deszczowej,
 • budowa studni kanalizacyjnych,
 • budowa wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód do istniejących i projektowanych studni,
 • budowa ścieku przykrawężnikowego,
 • budowa chodnika,
 • budowa i przebudowa zjazdów do posesji i na pola,
 • remont nawierzchni bitumicznej jezdni,
 • oznakowanie poziome.

Przyjęty na potrzeby dokumentacji projektowej lokalny kilometraż rozpoczyna się od istniejącego w obrębie skrzyżowania z DK 94 chodnika i obejmuje odcinek o długości 202,00 m. 

Na skróty