powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powierzenie obowiązków dyrektorom

Dzisiaj Zarząd Powiatu Strzeleckiego powierzył stanowiska dyrektorom naszych jednostek oświatowych. Pani Anna Bujmiła została Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pani Barbara Kemska - Guga - Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, natomiast Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Górze Św. Anny kierować będzie pani Danuta Kupny, a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich została pani Jolanta Chowaniec. Serdecznie gratulujemy!

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW.jpeg

Na skróty