powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Powierzenie obowiązków dyrektorom

Dzisiaj Zarząd Powiatu Strzeleckiego powierzył stanowiska dyrektorom naszych jednostek oświatowych. Pani Anna Bujmiła została Dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem, pani Barbara Kemska - Guga - Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich, natomiast Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Górze Św. Anny kierować będzie pani Danuta Kupny, a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich została pani Jolanta Chowaniec. Serdecznie gratulujemy!

POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW.jpeg

Na skróty