powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Wiem więcej – mogę więcej”

loga wiem wiecej.jpeg

Powiat Strzelecki kontynuuje realizację projektu pn.: „Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2018/2019 zapraszamy wszystkich uczniów Liceum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Liceum i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz uczniów Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich do uczestnictwa w projekcie. W ramach niego odbywać się będą:

 •  Zajęcia wyrównawcze Wsparcie na starcie;
 •  Zajęcia z kompetencji kluczowych – kursy językowe zakończone egzaminem z FCE, TELC – język angielski, język niemiecki i język francuski;
 •  TIK TAK- zajęcia komputerowe (kurs ECDL, zajęcia z multimedialnych technik rejestracji dźwięku i obrazu oraz zajęcia z nowoczesnych technik informatycznych);
 • Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie – zajęcia mające na celu pobudzenie kreatywności oraz przedsiębiorczości wśród, uczniów, aby ułatwić im start w życie zawodowe (w ramach zajęć planuje się m.in. wycieczki oraz organizację eventów i występów artystycznych);
 •  Z przyrodą za pan brat – zajęcia matematyczno – przyrodnicze z wykorzystaniem technik eksperymentu;
 • UPS! Uczniowska Pracownia Sukcesu - warsztaty i treningi wspomagające rozwój kompetencji edukacyjno – zawodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 637 616,00 zł,  w tym:

 • dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1 391 973,60 zł;
 • dofinansowanie z Budżetu Państwa 163 761,60 zł.

Łączne dofinansowanie w ramach projektu wynosi 1 555 735,20 zł, co stanowi 95% wartości projektu.

Obecnie rozpoczęła się rekrutacja na zajęcia, która zakończy się 12 września 2018 r.

Więcej informacji o w/w zajęciach można uzyskać u Koordynatorów projektu w danej szkole:

 • ZSP w Zawadzkiem -  Pani Beata Gratzke,
 • CKZiU w Strzelcach Opolskich -  Pani Mirosława Stańczak,
 • ZSO w Strzelcach Opolskich – Pan Jan Wróblewski.

Na skróty