powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI KONSULTACJI "Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019"

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” został skonsultowany w sposób określony w Uchwale nr XLVIII/406/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.10.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego oraz w Uchwale nr 634/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie konsultacji przedmiotowego projektu.

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem odbyły się w dniach 20.-24.08.2018 r.

Informacja o konsultacjach była zamieszczona:

  • na stronie internetowej powiatu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicach informacyjnych w budynku urzędu.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” w formie pisemnej poprzez składanie ankiet i stanowisk drogą poczty tradycyjnej, elektronicznej i faksem nie wpłynął żaden wniosek ani ankieta.

Na skróty