powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Odbiór zadania inwestycyjnego

Dzisiaj odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn-Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna”. Inwestycja realizowana była od dnia 3 kwietnia do 14 lipca br., końcowy odbiór techniczny został przeprowadzony 19 lipca, natomiast ostateczne zatwierdzenie wykonanych robót po usunięciu stwierdzonych wcześniej usterek, nastąpiło w dniu 7 sierpnia. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z poszerzeniem konstrukcji do szerokości 6,0 m, zbudowano 272 m chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu ul. Dolińskiej w Strzelcach Opolskich wraz z wyspą uspokajającą ruch. Na całym odcinku drogi zostały wyrównane i wyplantowane pobocza, zostały wyprofilowane i oczyszczone rowy, utwardzone zjazdy.Umowa dotycząca wykonania robót budowlanych w ramach ww. zadania została podpisana w dniu 6 lutego b.r. pomiędzy Inwestorem, czyli Powiatem Strzeleckim, a Wykonawcą, czyli OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Zadanie objęte jest dofinansowaniem w ramach „Programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, w wysokości 50 % kosztów.

Przy odbiorze obecni byli Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Starosta Strzelecki Józef Swaczyna, Wicestarosta Strzelecki Janusz Żyłka, Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, Sołtys Wsi Suche Łany Arnold Kozioł, właściciel firmy OLS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Pan Adam Benski, Naczelnik Dróg Powiatowych w Starostwie Powiatowym Pan Andrzej Ful.

Fotorelacja

Na skróty