Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

w dniu 17 października 2018 r. godz. 13.00

 

1.

Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 1. Stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji

 

2.

Informacja o pracy Zarządu

 

 1.  

Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za rok 2018.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/142/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Strzelcach Opolskich.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kolonowskie wykonania zadania własnego Powiatu Strzeleckiego pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w Gminie Kolonowskie w sezonie zimowym 2018/2019”

 

 1.  

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/406/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok 2018 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

 1.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

 1.  

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

 

 1.  

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

 

 1.  

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

 

 1.  

Sprawy bieżące

 

 1.  

Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego