powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych . Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Pomoc obejmuje korzystanie z :

  • pomocy osoby ,,przybranej’’ w kontaktach z Urzędem,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

 

Kontakt z Starostwem w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem:

  1. poczty elektronicznej – starostwo@powiatstrzelecki.pl
  2. fax – 77 440 17 01
  3. poczty na adres Starostwo Powiatowe, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
  4. zgłosić telefonicznie pod numer 77 440 17 50 lub 77 440 17 57 za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania
  5. złożyć wniosek osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie

Na skróty