powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja dotycząca otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegających na prowadzeniu w 2019 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

znajduje się pod następującym linkiem:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/2516/266/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-2019-roku-zadan-publicznych-z-zakresu-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

 

Na skróty