powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

w dniu 30.01.2019 r. godz. 13⁰⁰

IV SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO 30.01.2019

1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji

5. Informacja o pracy Zarządu

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/38/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: wyboru członków Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/36/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2019 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad, na jakich radnym Powiatu Strzeleckiego przysługują diety

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019

14. Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Powiatu

15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

16. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

17. Sprawy bieżące

18. Zamknięcie obrad IV sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

Na skróty