powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV/428/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26.09.2018 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2019”

ogłasza

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:

 

  1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

  1. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - kwota dotacji: 10 000,00 zł

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA, ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBRADACH KOMISJI
ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA PONIŻEJ:

 

PDFUCHWAŁA ZARZĄDU - OGŁOSZENIE 2019.pdf (312,61KB)
PDFZaproszenie przedstawicieli NGO do udziału w obradach komisji 2019.pdf (188,69KB)
DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ.docx (21,17KB)
PDFFORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ 2019.pdf (175,96KB)

 

 

 

Na skróty