powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Program Mama 4 Plus

Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm.

Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy
i polityki społecznej. Matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować zajmowały się ich wychowaniem.

 

W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogła przyznać (co do zasady) na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

 

Emerytura dla matek będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do emerytury lub renty
w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.

 

 

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik  

Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu

 

Na skróty