Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 27.02.2019 r.

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

w dniu 27.02.2019 r. godz. 13.00

 

V SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO 27.02.2019r.

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Powiatu Strzeleckiego
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji
 5. Informacja o pracy Zarządu
 6. Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2018
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa w Powiecie za 2018 r
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/30/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVIII/369/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkól prowadzonych na terenie powiatu strzeleckiego przez inne niż Powiat Strzelecki organy prowadzące oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości i ich pobrania i wykorzystania
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Strzelecki dodatków do wynagrodzenia i nagród
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Umowy dzierżawy nieruchomości

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019
 3. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu
 4. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych
 5. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.
 6. Sprawy bieżące
 7. Zamknięcie obrad V sesji Rady Powiatu Strzeleckiego