powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Posiedzenia Kapituły Konkursu NPP

Celem Konkursu „Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 - SuperProdukt/SuperUsługa” jest przekonanie mieszkańców Powiatu Strzeleckiego i Województwa Opolskiego do kupowania produktów i usług wytworzonych na terenie naszego powiatu, a także działanie na rzecz promocji przedsiębiorczości i wspierania rozwoju MŚP w Powiecie Strzeleckim.

Ocena produktów przebiega dwutorowo – mieszkańcy Powiatu Strzeleckiego w głosowaniu przyznają Nagrodę Konsumenta, wypełniając karty do głosowania na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego 2018 - SuperProdukt/SuperUsługę. Niezależnie od wyboru konsumentów, zwycięzców w każdej z kategorii, tj. SuperProdukt i SuperUsługi wskaże Kapituła Konkursowa, której członkowie obradowali w dniu dzisiejszym.

Oceniającymi byli:

- MAŁGORZATA ADAMSKA Z-ca Dyrektora ds. Wyboru Projektów – przedstawiciel Opolskiego Centrum Rozwoju Gospadarki

- MARTA GÓRKA Redaktor Naczelna Biuletynu Informacyjnego „Powiat Strzelecki”

- NORBERT JASKÓŁA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich

- MAŁGORZATA PŁASZCZYK- WALIGÓRSKA Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- RAJMUND ADAMIETZ Prezes Zarządu Adamietz  Sp. z o.o.   

Fotorelacja.        

Na skróty