powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 06.02.2019 o otwartym konkursie ofert
dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych
przyznał dotacje następującym podmiotom:

 

  • ZADANIE PUBLICZNE
    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji  

 

- STRZELECKIE STOWARZYSZENIE SENIORÓW

Tytuł zadania: „Seniorzy dbają o kulturę fizyczną, rekreację i wypoczynek”

kwota przyznanej dotacji:  2 500,00 zł

 

- POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH

Tytuł zadania: „Aktywność fizyczna w wodzie dla seniora 60+”

kwota przyznanej dotacji:  2 500,00 zł

 

- AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ W ZAWADZKIEM

Tytuł zadania: „Organizacja szkolenia i udział w rozgrywkach piłki ręcznej zespołów młodzieżowych

kwota przyznanej dotacji:  5 000,00 zł

 

 

  • ZADANIE PUBLICZNE  
    Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)  

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ  ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA”

Tytuł zadania: „Z kulturą i tradycją po Opolszczyźnie – cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży”

kwota przyznanej dotacji:  5 020,00 zł

 

Na skróty