powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

XIX obrady Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Głównym przedmiotem obrad XIX Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 15 marca br. było przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej w 2019 r. Członkowie Związku podjęli również Uchwałę dotyczącą zmian w statucie Związku, która następnie musi zostać zaopiniowana przez rady gmin wszystkich Członków. W sprawach różnych podjęto dyskusję na temat projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

P1000563.jpeg

 

 

Na skróty