Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego w dniu 27.03.2019 r. godz. 13.00

 Proponowany porządek Sesji Rady Powiatu Strzeleckiego  w dniu 27.03.2019 r. godz. 13.00
 
VI SESJA RADY POWIATU STRZELECKIEGO 27.03.2019r.

1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o wyłożeniu do wglądu protokołu z poprzedniej sesji

5. Informacja o pracy Zarządu.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich za rok 2018.

7. Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020” 

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem oraz zmiana nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr1 w Leśnicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym im. s. Zofii Moroz przy Domu Pomocy Specjalnej w Kadłubie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

14.  Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej działającemu pod firmą: „Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Opolskich”

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego  w Strzelcach Opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

16. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla działalności Gminy Gogolin oraz Gminy Krapkowice dotyczące nowej przeprawy na rzece Odrze.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Strzeleckiego pomocy Finansowej dla Miasta Opola.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2019-2022.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2019. 

20. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Powiatu.      

21. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.       

22. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków    radnych .   

23. Sprawy bieżące.       

24. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.