Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

W dniach od 3 do 4 kwietnia Starosta Strzelecki Józef Swaczyna bierze udział w XXV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbywa się w Warszawie. Tematami poruszanymi podczas zebrania są m.in.  przedstawienie założeń do programu działania Związku na rok 2019, przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z wykonania budżetu ZPP za rok 2018, omówienie Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 –wystąpienie Prezesa NFZ. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2018 rok oraz uhonorowań związanych z 20-leciem Związku Powiatów Polskich.

Brak opisu obrazka