powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich poszukuje lekarzy do pracy w składach orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Strzelcach Opolskich

poszukuje lekarzy do pracy w składach orzekających

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

 1. Stanowisko:  lekarz posiadający specjalizację z zakresu: okulistyki i laryngologii

 

 1. Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie

 

 1. Wymagania kwalifikacyjne:
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • dyplom ukończenia specjalizacji co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o stopniu niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Zakres zadań:
 • udział w posiedzeniach składów orzekających (posiedzenia ustalane indywidualnie
  w godzinach od 8.00 do 19.00),
 • przeprowadzenie badania lekarskiego i wypełnienie oceny stanu zdrowia.

 

 1. Wymagane dokumenty
 • kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu lekarskiego
 • kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dyplomu ukończenia akademii medycznej
 • kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia ukończenia specjalizacji

 

 

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie lub składać osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich ul. Bolesława Chrobrego 5.

 

Na skróty