powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Szkolenia ze stosowania zasady konkurencyjności i rozeznania rynku w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na skróty