Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak ja nie lubię historii - koncert promujący projekt pn. Wiem więcej – mogę więcej

Brak opisu obrazka

W związku z realizacją projektu pn.: ,,Wiem więcej – mogę więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 5 kwietnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich miał miejsce event w formie koncertu pt. „Jak ja nie lubię historii”. Wydarzenie to było podsumowaniem zajęć realizowanych w ramach Zadaniach 4 „Podejmujemy inicjatywę – organizujemy samych siebie”. Grupę wykonawców tworzyli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego wraz z opiekunem panem Dariuszem Szczypurą. Celem w/w zajęć było nabycie umiejętności zarządzania, organizacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce, czego efektem był zorganizowany przez nich samodzielnie event. Motywem przewodnim koncertu były utwory muzyczne lat osiemdziesiątych XX wieku, m. in: „Biała flaga”, „Wyjątkowo zimny maj”, „Kocham wolność”, czy „Nie pytaj o Polskę” wykonane w nowych aranżacjach opracowanych przez uczestników projektu i nawiązujących do klimatu ówczesnej rzeczywistości społeczno – politycznej. Przewrotny tytuł koncertu był oczywiście grą językową. Każdy, kto wysłuchał piosenek potwierdza, że historia jest świetną inspiracją do działań artystycznych. Na koncercie oprócz uczniów, rodziców czy nauczycieli nie zabrakło również przedstawicieli Powiatu Strzeleckiego.    

Projekt pn.: „Wiem więcej – mogę więcej” realizowany jest przez Powiat Strzelecki i skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 637 616,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 555 735,20 zł.

 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka