Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

GŁOŚNA PRÓBA SYREN

W związku z organizowanym Treningiem Decyzyjnym pk. „Sudety-19” w dniu 25 kwietnia 2019 roku, informujemy, że na terenie Gminy Strzelce Opolskie zostanie przeprowadzona głośna próba syren.

Wyemitowane zostaną sygnały:

- OGŁOSZENIE ALARMU – modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut

- ODWOŁANIE ALARMU – ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut

 

Uwaga:
Aktualne rodzaje alarmów, sygnały alarmowe oraz komunikaty ostrzegawcze określone są w Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.01.2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r., poz. 96)