powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji wieloletniego oraz rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

 

Na skróty