powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Nasza szkoła podpisała umowę patronacką z Wydziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierując się faktem, iż ”Powiat Strzelecki wyróżnia się szczególnym, niezwykle bogatym, naturalnym potencjałem dla edukacji w zakresie nauk o Ziemi, czego dowodem jest, m.in. utworzenie tu, decyzją Ministra Środowiska, w 2010 roku, drugiej w Polsce, jednostki o randze Krajowego Geoparku tj. „Geoparku Góry Św. Anny”. – co zostało zapisane w preambule do umowy. Potencjał ten jest jednak, kontrastowo w znikomym stopniu, wykorzystywany w procesie nauczania szkolnego o historii regionu, w tym o jego historii geologicznej. W procesie poznania geologii regionu opolskiego, a szczególnie regionu strzeleckiego, ważny udział mają naukowcy z Instytutu Nauk Geologicznych UJ. W tym kontekście szczególnie wartym podkreślenia jest możliwość wykorzystania ich dorobku, w ponadstandardowym trybie aplikacji, dla edukacji przyrodniczej w szkołach regionu strzeleckiego, w tym, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem. Najlepszą formą realizacji tego celu jest patronat ze strony akademickiej, umożliwiający wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w zakresie nauk przyrodniczych zwłaszcza z dziedziny nauk o Ziemi.”

W ramach współpracy Powiat zobowiązał się do tworzenia warunków organizacyjnych i wspierania Szkoły we wszelkich dziedzinach zmierzających do realizacji i rozwoju współpracy z Wydziałem.

Uczniowie szkoły wraz Panią Beatą Gratzke po części oficjalnej mieli okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pan prof. dr. hab. Joachim Szulc oprowadził  uczniów po Wydziale Geografii i Geologii pokazując zarówno laboratoria, bibliotekę wydziału jak również panoramę Krakowa z dachu wydziału. Szczególne wrażenie wywarło Centrum Edukacji Przyrodniczej, zgromadzone tam eksponaty i sposób ich prezentacji. Uczestnicy spotkania wysłuchali dwa wykłady w ramach odbywających się GEOLOGY DAYS (Dni Geologii to studencka konferencja naukowa organizowana przez Koło Naukowe Geologów Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego).

 

IMG_0135.jpeg

Na skróty