powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wczoraj w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim miało miejsce uroczyste zawarcie pierwszych umów o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z naboru we wrześniu 2018 r. W imieniu powiatu umowę podpisali Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Strzelecki Waldemar Gaida.
Wśród dofinansowanych inwestycji na drogach powiatowych i gminnych przyjętych do realizacji w roku 2019, znajduje się nasze, powiatowe zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie – Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska”. Kwota przyznanego dla Powiatu Strzeleckiego dofinansowania wynosi 1.081.977,32 zł, co stanowi 50% kosztów. Na ul. Ujazdowskiej łatwo zauważyć, że inwestycja jest już realizowana. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie lipca.

IMG_3859.jpeg

FOTO

Na skróty