powiat3.jpeg

 • EN
 • DE
 • CZ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 • E-INFORMATOR PRAWNY

  Jak sobie radzić Z PISMAMI URZĘDOWYMI oraz Podstawowe ZASADY ZAWIERANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. Warto zapoznać się z e-informatorem prawnym, aby uniknąć błędów. 

 • Ogłoszenie Zarządu Powiatu Strzeleckiego

  o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy  prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2021 r.

 • Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Strzeleckiego

  W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje, także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na skróty