powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”

Głównym przedmiotem obrad XX Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”, które odbyło się 27 maja br. było przyjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018. Przyjęto również Uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI”.

P1010481.jpeg

Na skróty