powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

XXXVIII Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec 2019” pod Patronatem Starosty Strzeleckiego

 Na startach i mecie zameldowało się 9 grup, około 200 osób, szczególnie młodzieży szkolnej z gmin Zawadzkie Kolonowskie, Jemielnicy, grupa KTK OZ/PTTK, koła Emerytów oraz uczestników indywidualnych spoza, powiatu i województwa .

W Zlocie na trasach rowerowych udział wzięły drużyny SKKT /PTTK przy  PSP Staniszcze Małe- Spórok, PSP Staniszcze W.– Kolonowskie3/ Fosowskie/ PG Kolonowskie,  PSP Zawadzkie, PSP Kielcza, oraz PSP Jemielnica, a także Koło Emerytów Zawadzkie , Międzyzakładowe, KTK  O/PTTK Zawadzkie, osoby indywidualne z Gliwic, Strzelec Opolskich i inne.

Zlot przebiegał zgodnie z regulaminem i głównymi, określonymi w nim, celami wychowawczymi, poznawczymi, propagującymi  historię regionu i hutnictwa,  poszanowanie środowiska  naturalnego, potrzebę obcowania z przyrodą, zapoznanie uczestników z osobliwościami flory i fauny Doliny Małej Panwi.

Rozegrane zostały konkursy: wiedzy historycznej i krajoznawczej,  konkursy przyrodnicze prowadzono przez Nadleśnictwo Zawadzkie, konkursy sprawnościowe. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzkiem zaprezentowali sprzęt a także praktyczny pokaz.

Poszczególne miejsca indywidualne i drużynowe zostały nagrodzone, a uczestnicy Zlotu otrzymali znaczek okolicznościowy, posiłek turystyczny, odcisk pieczęci okolicznościowej, materiały promocyjne itp.

Zgłoszone drużyny otrzymały dyplom i puchary uczestnictwa, a zwycięzcy i uczestnicy konkursów puchary, dyplomy, medale i nagrody.

Regolowiec 2019.jpeg

Na skróty